News

Resize-Color-in-movie_flim

จิตวิทยาของสี ในฉากหนังภาพยนตร์ส่งผลอย่างไรบ้าง

การทำหนังภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งไม่ได้เป็นแค่ศาสตร์ทางด้านศิลปะอย่างเดียว มันยังสอดแทรกแนวคิดทางจิตวิทยาเอาไว้ด้วย ทุกอย่างที่เราเห็นในหนังนั้นถูกวิจัยออกมาแล้วว่าจะมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของเราอย่างไรต่อสิ่งที่เค้าแสดงออกมา ทุกซีน ฉาก อารมณ์ถูกดีไซน์มาหมดแล้ว สี เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะถูกดีไซน์ออกมาตั้งแต่เสื้อผ้า ฉากหลัก ฯลฯ เพื่อให้คนดูรู้สึกอินกับฉากนั้นเข้าไปอีก สีจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อชี้นำด้วย สีอะไรมีผลต่ออารมณ์อะไรบ้าง สีแดง สีแดงนับว่าเป็นสีที่มีความเด่นชัดเรื่องของอารมณ์มาก สีแดงในแต่ละฉากของหนังจะแสดงอารมณ์ต่อไปนี้ หนึ่งความรัก สองความลุ่มหลง สามความรุนแรง […]

Read more